• 268 Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội
  • hmquyet@gmail.com

Sàn gỗ Sồi

Sàn gỗ Sồi – Mỹ 01

Sàn gỗ Sồi – Mỹ 01

1.080.000 VNĐ 1.050.000 VNĐ
Sàn gỗ Sồi – Mỹ 02

Sàn gỗ Sồi – Mỹ 02

950.000 VNĐ 920.000 VNĐ
Sàn gỗ Sồi – Mỹ 03

Sàn gỗ Sồi – Mỹ 03

1.150.000 VNĐ 1.100.000 VNĐ
Sàn gỗ Sồi cao cấp 18mm 

Sàn gỗ Sồi cao cấp 18mm 

1.400.000 VNĐ 1.350.000 VNĐ
Sàn Gỗ Sồi Đỏ 

Sàn Gỗ Sồi Đỏ 

1.050.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
Sàn gỗ Sồi ghép mặt 

Sàn gỗ Sồi ghép mặt 

800.000 VNĐ 750.000 VNĐ
Sàn gỗ Sồi ghép thanh FJL 

Sàn gỗ Sồi ghép thanh FJL 

850.000 VNĐ 800.000 VNĐ
Sàn gỗ sồi trắng 

Sàn gỗ sồi trắng 

1.050.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
Sàn gỗ Sồi xương cá 

Sàn gỗ Sồi xương cá 

1.050.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ

Chat Zalo
0982008540